Våra medarbetare

Ingmar Grönvall
Advokat och delägare
Telefon 042-19 41 80
Bakgrund:
1977 Jur. kand., Lunds Universitet
1977 – 1980 Notarietjänstgöring, Växjö tingsrätt och Åklagarmyndigheten Växjö
1980 – 1985 Advokatfirman Sven Jernryd, Lund
1983 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
1985 – 1986 Advokatfirman Hjärne, Helsingborg
1986 – 2004 Andersson & Grönvall Advokatbyrå, Helsingborg
2004 – 2012 Grönvall Advokatbyrå, Helsingborg
2012 - Grönvall & Partners Advokatbyrå, Helsingborg
Specialisering: Affärsjuridik, obeståndsrätt (rekonstruktör och konkursförvaltare), fastighets- och entreprenadrätt samt civilrätt inklusive tvister.