Våra medarbetare

Christer Lewold
Advokat och delägare
Telefon +46 (0)42-37 07 80
Christer Lewold har mångårig erfarenhet av obeståndsrätt, konkursrätt, företagsrekonstruktioner samt allmän affärsjuridik. Christer Lewold har under åren 1979 – 1994 varit biträdande Notarius Publicus i Helsingborg samt sedan 1994 och alltjämt ordinarie Notarius Publicus.

Bakgrund:

1972: Juris kandidatexamen från Lunds Universitet .
1972-1976: Polischefsutbildning.
1976-1978: Polissekreterare, Polisintendent samt Polismästare i olika polisdistrikt.
1978-1991: Holger Norrmans Advokatbyrå i Helsingborg.
1981: Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.
1991–1999: Advokatfirman Wagenius & Partners, Helsingborg.
1999–2008: Advokatfirman Lindahl, Helsingborg.
2009–2012: Advokatfirman Lewold, Helsingborg.
2012- Grönvall & Partners Advokatbyrå, Helsingborg
Specialisering: Obeståndsrätt, konkursrätt, affärsjuridik samt Notarius Publicus