Våra medarbetare

Jac Nepérus
Advokat
Telefon +46 (0)418-168 65
Har Juris kandidatexamen från Lunds Universitet.
Tingsnotarie vid Eksjö tingsrätt.
Kammarrättsfiskal Kammarätten i Göteborg.
Advokat och delägare 1994- Advokatfirman Bergman & Persson
Advokat, delägare sedan 2014- vid Grönvall & Partners Advokatbyrå
Specialisering: Brottmål och familjerätt.