Våra medarbetare

Sofia Grönvall
Advokat
Telefon 042-19 41 80
2005 Jur. kand., Lunds Universitet
2006 – 2008 Notarietjänstgöring, Göteborgs tingsrätt och Kronofogden Göteborg
2008 – 2009 Wistrand Advokatbyrå, Göteborg
2009 – 2014 Grönvall Advokatbyrå, Helsingborg
2014 - Grönvall & Partners Advokatbyrå, Helsingborg
2016 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Specialisering: Affärsjuridik, obeståndsrätt och brottmål (målsägandebiträde)