Våra medarbetare

Andreas Karlgren
Advokat och delägare
Telefon 042-442 41 40 samt 0418-168 65
Andreas Karlgren har mångårig erfarenhet av civilrätt. Han arbetar särskilt med biträde i rättegångar och komplicerade familjerättsliga mål.
Tog Juris kandidatexamen 2007 vid Lunds Universitet.
Teol kandidatexamen 2009 vid Göteborgs Universitet.
Tingstjänstgöring 2008-2010 Lunds tingsrätt
Biträdande jurist 2010-2014 Advokatfirman Bergman & Persson
Advokat 2014- Grönvall & Partners Advokatbyrå
Specialisering: Civilrätt