Våra medarbetare

Ebba Bonair
Advokat och delägare
Telefon 042-442 41 40 samt 0418-168 65
Juris kandidatexamen 2007 vid Göteborgs Universitet.
Tingstjänstgöring 2007-2009 Lunds tingsrätt.
Biträdande jurist 2009-2013 Advokataktiebolaget Jansson & Partners.
Advokat 2013-2014 Advokataktiebolaget Jansson & Partners.
Advokat 2014- Grönvall & Partners Advokatbyrå.
Specialisering: Brottmål och familjerätt.