Våra medarbetare

Martin Johansson
Advokat och delägare
Telefon 042-442 41 40 samt 0418-168 65
Juristexamen 2007 och Fil.kand. rättssociologi 2010.
Notarietjänstgöring 2007 - 2009 vid Lunds tingsrätt.
Beredningsjurist 2010 vid Lunds tingsrätt.
Bolagsjurist Väling innovation AB 2010 - 2014.
Biträdande jurist Grönvall & Partners Advokatbyrå KB från 2014.
Specialisering: Brottmål och affärsjuridik.