Våra medarbetare

Patrik Budde
Advokat
Telefon 042-442 41 40 samt 0418-168 65
Juris kandidatexamen 2014 vid Lunds Universitet.
Tingstjänstgöring 2015-2017 Kalmar tingsrätt
Biträdande jurist 2017- Grönvall & Partners Advokatbyrå
Specialisering: Brottmål och familjerätt.