Grönvall & Partners – Din advokatbyrå

Grupp sv

Vår inriktning

Du behöver rätt råd i rätt tid för att hitta de bästa lösningarna för dig. Vi erbjuder dig därför möjligheten till långsiktiga relationer med oss. Vi vill hjälpa dig att förebygga och lösa tvister. Även om situationen är akut så har vi erfarenheten och kunskapen som krävs för att du ska hitta den lösning som bäst passar ditt liv, din familj eller ditt företag.

Läs mer om hur vi ser på vår uppgift…

Våra verksamhetsområden

Obeståndsrätt gäller frågor som uppstår när företag får betalningsproblem. Frågeställningar som blir aktuella är till exempel företagsrekonstruktion, konkursförvaltning och likvidation.

Läs mer om våra tjänster inom obeståndsrätt…

Familjerätt gäller frågor som rör den egna familjen. Då är det särskilt viktigt att få rätt råd i rätt tid. Frågor som gäller barn är ofta känsliga och kräver mycket av det juridiska ombudet.

Läs mer om våra tjänster inom familjerätt…

Inom affärsjuridik och tvistlösning åtar vi oss uppdrag inom företagsjuridik med avtal inför köp och försäljning av företag, anställningsavtal, tvister vid domstol och skiljeförfarande. Medarbetarna i Grönvall & Partners har mångårig erfarenhet av tvister inom rättsområden kring entreprenad, fel i fastighet och frågor om fastigheter och hyror.

Läs mer om våra tjänster inom affärsjuridik…

Brottmålsjuridik är de frågor som blir aktuella när någon misstänks för att ha begått ett brott, eller har blivit utsatt för ett brott. I sådana situationer kan situationen upplevas som kaotisk. Grönvall & Partners har lång erfarenhet som såväl offentlig försvarare som målsägandebiträde.

Läs mer om våra tjänster inom brottmålsjuridik…

Vår historia

Grönvall & Partners Advokatbyrå KB bildades 2014 genom sammangåendet mellan Advokatfirman Bergman & Persson HB, Advokatfirman Lewold AB samt Grönvall Advokatbyrå AB. Byråerna bedriver våra respektive verksamheter under det gemensamma firmanamnet Grönvall & Partners Advokatbyrå KB. Tillsammans har vi decennier av erfarenhet av advokatverksamhet. Du finner mer information om respektive advokats erfarenheter i vår medarbetarförteckning.

Våra kontor

Vi tror att den lokala förankringen är viktig för att verkligen kunna ge långsiktiga råd. Vi finns nära dig och har våra kontor på Lilla Strandgatan 19 i Landskrona och Trädgårdsgatan 9 i Helsingborg.

Vår villkor och policys

Vi arbetar efter allmänna villkor som gäller inom ramen för avtalet mellan oss och dig.

Läs våra allmänna villkor

Dina personuppgifter hanteras enligt vår policy för personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Om vi blir oense

Om vi blir oense med en klient som är en privatperson gällande arvode och andra ekonomiska frågor, så prövar Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd de krav som en konsument kan rikta mot oss.

Läs mer om konsumenttivstnämnden här…