Familjerätt

Familjerätt

Verksamhetsområdet omfattar alla typer av familjerättsliga ärenden såsom bodelning, generationsskifte, vårdnadstvister m m. I frågor som gäller den egna familjen är det särskilt viktigt att få rätt råd i rätt tid. Familjerätt och frågor som gäller barn är ofta känsliga och kräver mycket av det juridiska ombudet.

Vi har lång erfarenhet och stor samlad kunskap som vi vill erbjuda dig.