Vår inriktning

Du behöver rätt råd i rätt tid för att hitta de bästa lösningarna för dig. Vi erbjuder dig därför möjligheten till långsiktiga relationer med oss. Vi vill hjälpa dig att förebygga och lösa tvister. Även om situationen är akut så har vi erfarenheten och kunskapen som krävs för att du ska hitta den lösning som bäst passa ditt liv, din familj eller ditt företag.

Grönvall & Partners Advokatbyrå består av 16 medarbetare varav nio är jurister. Vi finns i Helsingborg ch Landskrona och har lång erfarenhet av olika rättsområden. Som advokater är vi en del av en fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda etiska regler. Vi vill både se till dina rättigheter och bidra till rättssamhället. Som din advokat har vi därför en särskild ställning och ett särskilt ansvar för dig och de råd vi ger dig.

Därför det vår främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot dig som klient. Advokaten skall som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata dina intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Vi låter inte vårt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter.

En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet föradvokatkåren upprätthålls.

Oavsett om ni är en privatperson eller ett företag som står inför en förändring, en affärsmöjlighet eller tvist: låt oss hjälpa er till bästa möjliga resultat!